Văn bản pháp luật Khách hàng nói gì về XDPRO Đối tác nói về Diễn đàn kiến trúc Diễn đàn xây dựng Thước lỗ ban Tuyển dụng Liên hệ


shac

chất lượng trong thi công

độc đáo trong thiết kế

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, earum sequi. Placeat, magnam. Quas velit omnis cumque reiciendis quis nobis nam consequatur dignissimos pariatur quo quos, officia modi quia animi repellendus! Qui minima ratione recusandae impedit veritatis assumenda animi tempore quidem? Labore, aspernatur quo. Perspiciatis eum ab debitis mollitia obcaecati. Ducimus sequi at provident odit unde. Eligendi tempora voluptatibus provident. Possimus vero provident necessitatibus earum recusandae consectetur vel totam culpa, molestias eaque dolore eius ad explicabo cum maiores delectus, illo aliquam repudiandae enim ipsa nobis, neque voluptatem. Non commodi esse hic eaque officiis qui maiores incidunt quaerat placeat? Veritatis, quaerat?


các dịch vụ chính của SHAC

Xây nhà trọn gói

Dịch vụ chủ chốt tạo nên thương hiệu SHAC

Xây nhà trọn gói

Dịch vụ chủ chốt tạo nên thương hiệu SHAC

Xây nhà trọn gói

Dịch vụ chủ chốt tạo nên thương hiệu SHAC

Xây nhà trọn gói

Dịch vụ chủ chốt tạo nên thương hiệu SHAC

2000

Khách hàng

50

Tỉnh thành trên cả nước

15

Năm kinh nghiệm

5

VPDP

tầm nhìn và sứ mệnh

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Temporibus nobis eaque id eius perspiciatis assumenda iusto praesentium culpa quo mollitia dignissimos earum nisi architecto eligendi est atque sit, magnam delectus?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos quisquam sapiente sed at ratione eum iusto doloribus atque delectus id ex nisi, voluptates cumque rerum minima culpa ipsa nihil laboriosam?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos quisquam sapiente sed at ratione eum iusto doloribus atque delectus id ex nisi, voluptates cumque rerum minima culpa ipsa nihil laboriosam?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos quisquam sapiente sed at ratione eum iusto doloribus atque delectus id ex nisi, voluptates cumque rerum minima culpa ipsa nihil laboriosam?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quos quisquam sapiente sed at ratione eum iusto doloribus atque delectus id ex nisi, voluptates cumque rerum minima culpa ipsa nihil laboriosam?

Tổng kết năm 2019 - SHAC

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Unde nam sint voluptatum quis! Asperiores nisi quis cumque labore nihil esse? Molestias ex aperiam nisi voluptatibus voluptatem nam mollitia praesentium minima.


giá trị cốt lõi

Giá trị cốt loại của sơn hà - SHAC

S – Sáng Tạo: Chúng tôi quan điểm sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Do đó, trong mọi khâu để tạo nên những công trình “Chất lượng trong thi công – Độc đáo trong thiết kế”, SHAC luôn ưu tiên cao và khuyến khích phát huy yếu tố sáng tạo

S – Sáng Tạo: Chúng tôi quan điểm sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Do đó, trong mọi khâu để tạo nên những công trình “Chất lượng trong thi công – Độc đáo trong thiết kế”, SHAC luôn ưu tiên cao và khuyến khích phát huy yếu tố sáng tạo

S – Sáng Tạo: Chúng tôi quan điểm sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Do đó, trong mọi khâu để tạo nên những công trình “Chất lượng trong thi công – Độc đáo trong thiết kế”, SHAC luôn ưu tiên cao và khuyến khích phát huy yếu tố sáng tạo

S – Sáng Tạo: Chúng tôi quan điểm sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Do đó, trong mọi khâu để tạo nên những công trình “Chất lượng trong thi công – Độc đáo trong thiết kế”, SHAC luôn ưu tiên cao và khuyến khích phát huy yếu tố sáng tạo

S – Sáng Tạo: Chúng tôi quan điểm sáng tạo là nền tảng của sự phát triển. Do đó, trong mọi khâu để tạo nên những công trình “Chất lượng trong thi công – Độc đáo trong thiết kế”, SHAC luôn ưu tiên cao và khuyến khích phát huy yếu tố sáng tạo

văn hóa doanh nghiệp

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

  • Văn hóa "làm"
  • văn hóa "chơi"

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Đồng phục Sơn Hà Architecture

văn hóa chơi

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

  • Văn hóa "làm"
  • văn hóa "chơi"

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Đồng phục Sơn Hà Architecture

văn hóa làm

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

  • Văn hóa "làm"
  • văn hóa "chơi"

Chúng tôi hiểu được rằng văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết và thúc đẩy mỗi cá nhân làm việc hăng say và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, việc chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển Công ty nói chung.

Đồng phục Sơn Hà Architecture

lịch sử phát triển và hình thành

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

2003 Thành lập Công ty Cổ phần Đá gốm Sơn Hà – tiền thân của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà (SHAC).

Xem chi tiết...

Tư vấn trực tiếp ngay

Vui lòng thông tin để bắt đầu chat :